KONKURS PLASTYCZNY PT. „LOGO ŚWIĘTA RODZINY”


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM


 • Technika prac dowolna (bez wykorzystania materiałów sypkich tj. makaron, kasza, ryż itp.)
 • Format A3
 • Prace plastyczne należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej w terminie do 8 maja 2017r.
 • Prosimy nie podpisywać prac. Każda praca otrzyma indywidualny numer, który zostanie nadany w chwili oddania pracy w siedzibie GOPS.
 • Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 28.05.2017r.  podczas ŚWIĘTA RODZINY na placu przed Kościołem w Puszczy Mariańskiej
 • Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe
 • Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych (I kategoria: 7-10 lat ; II kategoria: 11 – 13 lat ; III kategoria: 14 – 16 lat.)
 • Głównym kryterium oceny pracy będzie SAMODZIELNOŚĆ WYKONANIA PRACY!!!
 • Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej: www.gopspuszczamarianska.pl , profilu fb Parafii Puszcza Mariańska oraz w siedzibie GOPSOrganizatorami  Konkursu Plastycznego pt.: „LOGO ŚWIĘTA RODZINY” są:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczy Mariańskiej
 • Parafia Puszcza Mariańska


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.