Zapytanie Ofertowe

Przedmiotem zapytania jest cena usług cateringowych – poczęstunek podczas przerw kawowych dla 7 osób tj. 6 uczestników projektu i trenera.
 

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Załącznik do zapytania ofertowego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.