Ogłoszenia o przetargu


Wykonywanie w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r. usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych z zadań własnych gminy dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.