Dane Kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej
Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 Puszcza MariańskaKierownik                    mgr Ewa Śledź
Zastępca kierownika   mgr Anna Dziekańska


tel. 46 831 87 49, 831 81 51 wew. 18, 46 831 81 69 wew. 18,
fax. 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

adres skrytki e-puap : gopspuszczamarianska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.