Wykonywanie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych z zadań własnych gminy dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.


Plan zamówień publicznych na rok 2018


Wykonywanie w okresie od 01.12.2017r. do 31.12.2018r. usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych z zadań własnych gminy dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej, w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.