STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUSZCZY
MARIAŃSKIEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej od dnia 01 maja 2004 roku został
podzielony na dwa działy:

- Dział Pomocy Środowiskowej i Wspierania Rodziny
- Dział Świadczeń dla Rodziny

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUSZCZY
MARIAŃSKIEJ

poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 – 16.00

środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

środa 16.00 - 17.00

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PUSZCZY
MARIAŃSKIEJ

piątek 14.00 - 18.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.