Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej.

 

Pamiętaj, że prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Jeżeli w Twoim otoczeniu jest osoba lub rodzina, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Cię i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy

zgłoś to do  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

osobiście lub zadzwoń pod nr telefonu

46 831 87 49 w godz. od 8 00- 1600 poniedziałek, wtorek, czwartek, w godz. od 800 do 1700 w środę, w godz. od 800 do 1500 w piątek.

( zgłoszenie może być anonimowe)

 

Zespół Interdyscyplinarny

To grupa osób, które mogą Ci pomóc uporać się z problemem przemocy w Twoim domu. Dysponują odpowiednią  wiedzą. Wiedzą co należy zrobić aby osoba stosująca przemoc  poniosła konsekwencje, a osoba doznająca przemocy poczuła silniejsza i bezpieczniejsza.

W naszej gminie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 10 osób, m. in.:

- Kierownik Posterunku Policji w Puszczy Mariańskiej,

- Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej,

- Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczy  

   Mariańskiej,

- Kurator Sądowy Sądu Rejonowego w Żyrardowie,

- Przedstawiciele szkół,

- Przedstawiciel Powiatowego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „JUTRZENKA” w

   Żyrardowie.

 

Ludzi Ci są osobami, które mogą kompleksowo pomóc także Twojej rodzinie zanim będzie za późno.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.