PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Anna Dziekańska – Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Tel.  46  831 87 49 - poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00 – 16.00

                               - środa w godz. 8.00-17.00

                                - piątek w godz. 8.00-15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.