SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Puszcza Mariańska nr  4 /2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:

1. Anna Dziekańska – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej             w Puszczy Mariańskiej;

2. Henryk Wrzesiński – przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczy Mariańskiej;

3. Radosław Gorczyca – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji                          w Żyrardowie;

4. Agata Sosnowska – przedstawiciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                  w Puszczy Mariańskiej;

5. Dorota Mularczyk – przedstawiciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego                  w Puszczy Mariańskiej;

6. Angelika Balińska – przedstawiciel Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego                     w Bartnikach;

7. Maria Binkiewicz – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Michałowie;

8. Marzanna Fryc – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Walerianach;

9. Mieczysław Celejewski – przedstawiciel Powiatowego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Jutrzenka” w Żyrardowie;

10. Bogusława Witczak – przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszystkie prawa zastrzeżone.