Menu

Dane kontaktowe

tel. +48 46 831 87 49
tel. +48 46 831 81 51 wew. 18
tel. +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Poradnictwo Prawne

Poradnictwo Prawne

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu  wizyty telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie pod numerem (46) 855 22 19 wew. 37 

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów  odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

  • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na  niej  obowiązkach,  w  tym  w  związku  z  toczącym się  postępowaniem  przygotowawczym,  administracyjnym,  sądowym  lub  sądowoadministracyjnym; 
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się  postępowaniu    przygotowawczym lub   sądowym     i pism    w     toczącym     się    postępowaniu    sądowoadministracyjnym; 
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie  od kosztów  sądowych lub o ustanowienie  pełnomocnika z urzędu w postępowaniu  sądowym  lub  ustanowienie  adwokata,  radcy prawnego,  doradcy  podatkowego  lub rzecznika  patentowego  w  postępowaniu  sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy  na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania  do rozpoczęcia tej działalności. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

działania  dostosowane  do  indywidualnej  sytuacji  osoby  uprawnionej,  zmierzające  do  podniesienia  świadomości  tej  osoby  o  przysługujących  jej  uprawnieniach  lub spoczywających  na  niej  obowiązkach  oraz  wsparcia  w  samodzielnym  rozwiązywaniu  problemu,  w  tym,  w  razie  potrzeby,  sporządzenie  wspólnie  z  osobą  uprawnioną  planu działania  i  pomoc  w  jego  realizacji. 

Nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie  obejmuje  w  szczególności  porady  dla  osób  zadłużonych  i  porady  z  zakresu  spraw  mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. 

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z COVID-19 informujemy, że udzielanie nieodpłatnych porad  prawnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, e- mail. 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2021 roku. 

 

Punkty

Adres

Godziny otwarcia

Osoba udzielająca 


 

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30,  pawilon N, pokój nr 16 

Wtorek 1000-1400

Środa 800- 1200

Czwartek 1300-1700

Piątek 1200-1600 

Magdalena Marcinkowska-Adamiak 
Tel.: 504-800-378,  

e-mail: marcinkowska_magdalena@wp.pl 

Maciej Łabuś 

Tel.:516-748-208 

email: npp.labus@gmail.com 

Paulina Słomińska-Kenig 

Tel.: 606-851-102 

email: slominska-kenig@wp.pl 

Alicja Korkosz 

Tel.: 607-310-815 

email: alicja_korkosz@o2.pl 

Magdalena Marcinkowska-Adamiak 
Tel.: 504-800-378,  

e-mail: marcinkowska_magdalena@wp.pl 

 
  II
 

Wiskitki, ul. Kościuszki 1 

Wtorek 800-1200

Środa 800-1200

Piątek 1200-1600

Alicja Korkosz 

Tel.: 607-310-815 

email: alicja_korkosz@o2.pl 

 

 

Puszcza Mariańska, ul. 
Papczyńskiego 1 (Urząd Gminy) 

Poniedziałek 12-16
Czwartek 12-16

Ewelina Lorenc

Tel. 667-900-390
email: elewelin2@gmail.com

 

 III

Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1 (Urząd  Miasta i Gminy) 

Wtorek 800-1200

Środa 1300-1700

Czwartek 800-1200

Karol Pindor 

Tel.: 604-992-995 

email: kancelariapindor@wp.pl 

 

Radziejowice, ul. Kubickiego 3  (GOPS) 

 

Poniedziałek 800-1200

Piątek 1200-1600

 

Katarzyna Markowska 

Tel.: 501-206-430 

email: k.markowska@markowska-kancelaria.pl 

 

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić  opinię   o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy  należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy  prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Punkt 1 usytuowany w Żyrardowie prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację oraz raz w roku zadanie z zakresu  edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego działania rocznie. 

Punkt 2 usytuowany w Wiskitkach i Puszczy Mariańskiej prowadzi nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nieodpłatną mediację oraz  raz w roku zadanie z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego działania rocznie. 

Punkt 3 usytuowany w Mszczonowie i Radziejowicach prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację. 

 

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 Puszcza Mariańska

NIP: 836-15-14-865 Gmina

NIP: 836-12-50-596 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. +48 46 831 87 49, +48 46 831 81 51 wew. 18, +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

adres skrytki e-PUAP: gopspuszczamarianska

[obiekt mapy] Lokalizacja GOPS Puszcza Mariańska na mapie