Menu

Dane kontaktowe

tel. +48 46 831 87 49
tel. +48 46 831 81 51 wew. 18
tel. +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Od września bieżącego roku można składać wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”, którego głównym celem jest ograniczenie problemu smogu w Polsce. Rząd przeznaczy dofinansowania na termomodernizację budynków oraz wymianę starych pieców na mniej emisyjne.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Budżet wynosi 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł ma być przekazane w formie dotacji, natomiast 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Jednym z działań objętych pomocą finansową jest wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym, na źródła mniej emisyjne – m.in. na kotły gazowe kondensacyjne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły na paliwo stało (spełniające założenia Programu), węzły cieplne czy też pompy ciepła. Program przewiduje możliwość zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych, jednak na ten cel dofinansowanie będzie udzielane jedynie w formie pożyczek zwrotnych. Drugim działaniem objętym pomocą finansową jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku polegającej na dociepleniu przegród zewnętrznych lub wewnętrznych bądź na wymianie (lub montażu) stolarki zewnętrznej. Według planów Rządu, termomodernizacji zostanie poddane ponad 3 mln domów.

Wysokość wsparcia dotacyjnego zależeć będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Beneficjenci mogą liczyć na pokrycie od ok. 30% do 90% kosztów kwalifikacyjnych, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Na najwyższe dofinansowania mogą liczyć mieszkańcy gospodarstw, w których dochód na jednego członka rodziny jest najniższy i wynosi 600 zł netto na miesiąc, natomiast przy dochodach przekraczających 1600 zł na osobę można liczyć na wsparcie w wysokości do 32%. Pozostałe koszty inwestycyjne sfinansować można z pożyczki udzielanej w ramach Programu lub ze środków własnych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem wynosi 53 tys. zł.

Wnioski o wzięcie udziału w programie „Czyste Powietrze” można będzie składać od września w oddziałach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska. Więcej informacji nt. Programu można uzyskać na stronach internetowych NFOŚiGW oraz poszczególnych WFOŚiGW lub dzwoniąc na EKOlinię Banku Ochrony Środowiska. Eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii oferują kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania.
Informujemy ponadto, że od 2 listopada 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Osoby o niższych dochodach w ramach tego programu mogą uzyskać dofinansowanie, dlatego gorąco zachęcamy do kontaktu z OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĄ PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE tel. 22 340 40 80

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej po uprzednim złożeniu wniosku. Druk wniosku można pobrać  poniżej.

Przydatne informacje, materiały, ulotki:

https://czystepowietrze.gov.pl/

Banery

Odnośniki

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 Puszcza Mariańska

NIP: 836-15-14-865

tel. +48 46 831 87 49, +48 46 831 81 51 wew. 18, +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

adres skrytki e-PUAP: gopspuszczamarianska

[obiekt mapy] Lokalizacja GOPS Puszcza Mariańska na mapie