Menu

Dane kontaktowe

tel. +48 46 831 87 49
tel. +48 46 831 81 51 wew. 18
tel. +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Pomoc dla Ukrainy

INFORMACJA  DLA UCHODŹCÓW  Z UKRAINY

Szanowni Państwo,

W związku z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informujemy, że Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców z Ukrainy. Przy radach adwokackich na terenie całego kraju pomoc koordynują adwokaci

Poniżej lista adwokatów, którzy koordynują bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców z Ukrainy.

Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy - Продовольча допомога для громадян України

Pomoc żywnościowa dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Ukraina – Polska w związku z działaniami wojennym na Ukrainie i zamieszkują na terenie gminy Puszcza Mariańska, mogą otrzymać paczkę żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aby otrzymać tę pomoc należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej Plac Tadeusza Kościuszki 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w celu wystawienia skierowania.

Warunkiem wystawienia skierowania jest spełnienie kryterium dochodowego i posiadanie dokumentu potwierdzającego datę przekroczenia granicy Ukraina – Polska.

Продовольча допомога для громадян України

Громадяни України, які перетнули українсько-польський кордон з 24 лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями в Україні та проживають у  ґміні Пуща Мар’янської, можуть отримати продуктову посилку в рамках Оперативної програми «Продовольча допомога» на 2014-2020 роки.Щоб отримати цю допомогу, вам слід звернутися до комунального центру соціального захисту в Пущі Мар'янської площі Тадеуша Костюшкі 2 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 15.00 для оформлення направлення на отримання допомоги.

INFORMACJA  W  SPRAWIE  POMOCY  OBYWATELOM  UKRAINY

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) dała możliwość obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i którzy zostali  wpisani do rejestru PESEL, przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. 

Gdzie można złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie ?

W gminie Puszcza Mariańska  instytucją wyznaczoną do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowo świadczenia 300 zł dla obywateli  Ukrainy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej.

Posiłek dla dzieci w szkole i w przedszkolu

Kolejnym ważnym wsparciem jest przyznanie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu.

Posiłek w szkole, przedszkolu doraźnie, na czas nie dłuższy niż 2 miesiące przyznaje się na podstawie  art. 48 b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc przyznawana w ww. trybie nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. 

Obywatel Ukrainy i dziecko którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy i który został wpisany do rejestru PESEL składa w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie posiłku w szkole, bądź przedszkolu.

Całodzienne wyżywienie w przedszkolu przyznaje się decyzją administracyjną na podstawie przepisów art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). Obywatel Ukrainy składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

 

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 Puszcza Mariańska

NIP: 836-15-14-865 Gmina

NIP: 836-12-50-596 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. +48 46 831 87 49, +48 46 831 81 51 wew. 18, +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

adres skrytki e-PUAP: gopspuszczamarianska

[obiekt mapy] Lokalizacja GOPS Puszcza Mariańska na mapie