Menu

Dane kontaktowe

tel. +48 46 831 87 49
tel. +48 46 831 81 51 wew. 18
tel. +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Pomoc Żywnościowa PO PŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.

Pomoc skierowana jest dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, których dochód miesięczny nie przekracza:

 • 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (dochody uzyskane w m-c poprzedzającym wydawanie skierowania):

 • decyzja właściwego organu lub odcinek otrzymania emerytury, renty;
 • zaświadczenie na specjalnym druku o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę agencyjną, umowę zlecenie, umowę o dzieło, zawierającego informacje o potroncanej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto)
 • aktualny nakaz płatniczy- podatkowy albo zaświadczenie Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przelicz;
 • zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku dla osób bezrobotnych;
 • dowód otrzymywania lub płacenia alimentów;
 • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych .

Dostawy obejmują 6 produktów:  ( paczka żywnościowa ok 10 kg)

 • makaron jajeczny świderki;
 • powidła śliwkowe;
 • mleko UHT;
 • szynka wieprzowa mielona;
 • cukier biały,
 • olej rzepakowy 

 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Wydawanie żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021 będzie odbywało się przy  ul. Jana III Sobieskiego 61 w Puszczy Mariańskiej ( budynek przy Liceum Ogólnokształcącym)

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje, że

wydawanie żywności w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

odbędzie się w dniach:

 

- w godzinach 10:00 – 12:00

-  w godzinach 14:00 – 16:00

  

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej,

 

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej. Dopiero po uzyskaniu nowego skierowania wystawionego przez GOPS Puszcza Mariańska, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

 

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM RODO KAŻDA OSOBA MA OBOWIĄZEK OKAZAĆ SIĘ DOWODEM OSOBISTYM

JEŻELI KTOŚ PRZYJDZIE W INNYM DNIU NIŻ WYZNACZONY NIE OTRZYMA PACZKI

 

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 Puszcza Mariańska

NIP: 836-15-14-865 Gmina

NIP: 836-12-50-596 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. +48 46 831 87 49, +48 46 831 81 51 wew. 18, +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

adres skrytki e-PUAP: gopspuszczamarianska

[obiekt mapy] Lokalizacja GOPS Puszcza Mariańska na mapie