Menu

Dane kontaktowe

tel. +48 46 831 87 49
tel. +48 46 831 81 51 wew. 18
tel. +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Aktualności

Skierowania na paczki żywnościowe w ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową -Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej informuje że, wydawane są skierowania do Podprogramu 2023, Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa.

 

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej

i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 

2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).

 

1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

 

Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (dochody uzyskane w m-c poprzedzającym wydawanie skierowania):

- decyzja właściwego organu lub odcinek otrzymania emerytury, renty;

- zaświadczenie na specjalnym druku o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę agencyjną, umowę zlecenie, umowę o dzieło, zawierającego informacje o potroncanej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto)

- aktualny nakaz płatniczy- podatkowy albo zaświadczenie Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przelicz;

- zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku dla osób bezrobotnych;

- dowód otrzymywania lub płacenia alimentów;

- decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy;

- inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

 

W celu otrzymania skierowania proszę się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej plac Tadeusza Kościuszki 2.

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej

Plac Tadeusza Kościuszki 2
96-330 Puszcza Mariańska

NIP: 836-15-14-865 Gmina

NIP: 836-12-50-596 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. +48 46 831 87 49, +48 46 831 81 51 wew. 18, +48 46 831 81 69 wew. 18
fax +48 46 831 87 49

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

adres skrytki e-PUAP: gopspuszczamarianska

[obiekt mapy] Lokalizacja GOPS Puszcza Mariańska na mapie